Itsekkäästi asiakkaan asialla

Sitoutunut. Kokenut. Mutkaton.

  Yhteisomistajuus on mielestämme paras tapa rakentaa hyvää työelämää.

  Olemme erikoistuneet valmistavan teollisuuden, vähittäiskaupan ja palvelualojen liiketoiminnan digitalisointiin.

  Jaamme asiakkaan tavoitteen ja luomme yhdessä toimintatavat onnistumisen pohjaksi.

Taitopilvi

Keitä olemme ja mitä arvostamme?

Kuka?

Taitopilvi on enemmän kuin työpaikka — se on kotipesä. Olemme kaikki omistajia. Yhteisomistajuus on meille tapa rakentaa hyvää työelämää ja jaetun johtajuuden kulttuuria, jossa asiantuntijoiden hyvinvointi heijastuu asiakkaisiin ja näkyy yhteisinä onnistumisina.

Mitä?

Työskentelemme osana asiakkaiden kehitystiimejä ja sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin. Luomme yhdessä toimintatavat, joiden avulla tiimi voi onnistua, ja teemme vain asioita, joita asiakas todella tarvitsee.

Miten?

Vuosikymmenten kokemuksen, pilviteknologioiden ja tekoälyn avulla saamme asiakkaan liiketoiminnan kukoistamaan. Modernisoimalla viemme digitaalisuutta seuraavalle tasolle. Samalla vahvistamme asiakkaan osaamista ja ymmärrystä ohjelmistojen roolista ja mahdollisuuksista liiketoiminnan menestystekijänä. Meillä on erityistä osaamista teollisuuden sekä kaupan ja palveluiden toimialoilta.

Jäämme mieleen proaktiivisuudesta ja tekemisen asenteesta. Emme ihmettele turhia, vaan saamme asioita aikaiseksi.

Viimeaikaiset

Työmme

Kaupan alan digimurros on lisännyt huomattavasti verkkokauppojen myyntiä. Samalla toimitusmallit ovat monipuolistuneet ja kuluttajien palvelutasoon kohdistuvat vaatimukset kasvaneet.

Rakennamme asiakkaillemme verkkokauppoja parhaita teknologioita yhdistelemällä ja räätälöimme puuttuvat palaset liiketoiminnan erityistarpeisiin. Yhdessä asiakkaiden kanssa kehitämme loppukäyttäjille uuden sukupolven ostokokemusta sekä parannamme tilaustenhallinnan ja -käsittelyn sujuvuutta.

☛ Lue Matiaksen ja Peten haastattelu kaupan alasta.

Valmistavan teollisuuden muuttuvat liiketoimintamallit ja prosessit vaativat usein räätälöityjä dataintensiivisiä ohjelmistoja. Muutokset on toteutettava niin, että samalla pidetään huolta liiketoiminnan jatkuvuudesta ja varmistetaan, että elinkaarikustannukset eivät karkaa käsistä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa uudistamme olemassa olevia järjestelmiä, tavoitteina parantaa käyttäjäkokemusta, vähentää ylläpitokustannuksia ja taata jatkuvuus.

☛ Lue Matin ja Tuomaksen haastattelu teollisuuden toimialasta.

Terveysteknologia tuo käyttöön uusia toimintamalleja ja hoitomuotoja, jotka helpottavat potilaiden arkipäivää ja luovat mielekkäämmän hoitokokemuksen. Yhdessä asiakkaamme kanssa kehitämme ja ylläpidämme globaalia hyvinvointipalvelua, jonka avulla potilaat seuraavat terveydentilaansa ja välittävät tietoja hoitavalle taholle.

Keskitymme kaupan alaan, valmistavaan teollisuuteen ja terveysteknologiaan.

Kauppa
Teollisuus

Digitaalinen asiointipalvelu Subscription-liiketoimintamallilla toimivalle asiakkaalle

#Digitaalinen kauppa #B2C #AWS

Asiakaspalvelun työpöydän laajennus uusilla toiminnallisuuksilla

#Commerce #B2C #AWS

Monikanavainen tilausten ja toimitusten hallinta osana laajaa myymälä- ja suoratoimitusverkostoa

#Commerce #B2C #AWS

Verkkokaupan suoratoimitus -prosessin hallinta ja asiakasviestinnän parantaminen

#Commerce #B2C #AWS

Master Data -järjestelmän siirto vanhasta legacy -järjestelmästä pilveen

#Data #B2C #AWS

Uuden pilvinatiivin Master Data -järjestelmän kehittäminen tuote- ja asiakasdataa varten

#Data #B2C #AWS

Globaali terveyspalvelu

#DigitalHealth #AWS #HIPAA

Verkkokauppojen tarvitseman tuotedatan konversiot ja siirrot eCom alustalle

#Commerce #B2C #AWS

API -hallintaratkaisun käyttöönotto

#Data #B2B #Azure

Varaosien tarjouspyyntöjen tulevien määrien ennustaminen olemassa olevan datan perusteella

#AI #ML #B2C #Data #AWS #Azure

Tiedonsyötön automatisointi varastotavaroiden vastaanotossa

#AI #ML #B2C #Data #Poc

Tarjouspyyntöjen käsittelyn automatisointi konenäköä ja -oppimismallia hyödyntäen

#AI #ML #B2C #Data

Tuotekuvauksen luominen ChatGPT:n avulla

#Commerce #AI #ML #B2C #Data #Poc

Synteettisen testidatan tuottaminen ML-mallin avulla

#AI #ML #Data #Poc

Esiselvitys tekoälyn hyödyntämisestä liiketoiminnan ydinprosessissa

#AI #ML #B2C #Data

Meillä on tietotaitoa useille eri toimialoille. Tekijämme ovat aina valmiita omaksumaan uusia temppuja. Älä epäile kysyä mielipidettämme, jos kamppailet tietojärjestelmien kanssa.

Osaaminen

Mitä teemme käytännössä?

Liiketoimintakriittiset järjestelmät tarpeeseen

Olemme softakehittämisen ammattilaisia. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa liiketoimintakriittisiä palveluita, prosesseja ja järjestelmiä. Modernisoimme olemassa olevaa tai kehitämme täysin uusiapilvipalveluita asiakkaan olemassa olevia järjestelmiä hyödyntäen. Olemme mukana, kun asiakkaan prosesseihin ja käytössä oleviin ohjelmistoihin halutaan lisää kyvykkyyksiä, markkinoilla ei ole tarpeeseen soveltuvia valmisohjelmistoja tai haluttu järjestelmä muodostaa merkittävän osan asiakkaan kilpailuedusta. Tällöin on strategisesti järkevää rakentaa oma järjestelmä liiketoimintalähtöisesti.

Taitopilven palvelut ja ratkaisut: digitaaliset palvelut, tilauksen- ja toimituksen hallinta, data ja tekoäly

Prosessiosaaminen

Digitaaliset myynti- ja asiakaspalvelukanavat ovat keskeisiä sekä kaupan, valmistavan teollisuuden että palvelualojen liiketoiminnassa. Vanhojen ecom-monoliittien aika on ohi ja seuraavan sukupolven ratkaisut rakennetaan AWS & Azure -pilvialustojen ja Best of Breed -sovelluksia hyödyntäen. Näin varmistetaan asiakaskokemus, skaalautuvuus ja kustannustehokkuus.

Digitaaliset myynti- ja asiakaspalvelukanavat

Tilausten- ja toimitusten hallinnassa varmistamme, että tilaukset, toimitukset ja palautuskäsittelyt hoituvat sujuvasti. Digitaalinen kaupankäynti on tuonut tullessaan monipuoliset toimitustavat, jotka haastavat vanhoja legacy -järjestelmiä. Merkittävää kilpailuetua rakentavat yritykset kehittävät ulkoisia toimituskyvykkyyksiä ja saavat etua nopeuden, reagointikyvykkyyden ja skaalautuvuuden muodossa.

Tilausten- ja toimitusten hallinta

Datan hallinta ja käsittely ovat jokaisen liiketoiminnan ytimessä. Olemme erikoistuneet pilvipohjaisten Master data -järjestelmien kehittämiseen ja liiketoimintadatan siirtämiseen vanhoista legacy -järjestelmistä uusiin. Lisäksi kehitämme käsittelyssä tarvittavia “dataputkia”, joiden avulla kerätään ja jalostetaan eri järjestelmistä dataa analytiikalle, sovelluksille, ML-malleille ja dashboardeille.

Datan hallinta

Tekoäly auttaa ihmistä tekemään työnsä tehokkaammin ja tehostaa prosesseja silloin, kun sitä hyödynnetään oikeissa paikoissa. Käytämme pilvialustojen tarjoamia valmiita AI/ ML -ratkaisuja osana toteutuksia tai kehitämme mallit asiakkaan tarpeisiin perustuen.

☛ Vuosien 2022-2023 aikana osallistuimme EU:n rahoittamaan datahankkeeseen.

Teknologiakumppanimme

Amazon Web Services
Azure
Matti Heinola

Ajatuksia työelämästä (4/9):

Säälimätön avoimuus

Kaikki, mitä ei laki ja soveliaisuus kiellä, pitäisi pystyä käymään työntekijöiden kesken yhdessä läpi.

- Matti Heinola

Toimintatapa

Millainen roolimme on?

Asiakkaan asialla

Toimimme asiakkaan ekosysteemissä osana kehitystiimejä tai kehitämme ratkaisun koeteltuja agile -menetelmiämme hyödyntäen. Yksi avainarvoistamme on olla “asiakkaan asialla”. Olemme hankkeen ajan osa asiakkaan työyhteisöä ja jaamme hankkeelle asetetut tavoitteet.

Panostamme ja investoimme tiimissä toimivien asiantuntijoiden välisten suhteiden ja luottamuksen rakentamiseen hankkeen alusta loppuun. Psykologisesti turvallinen ryhmä, avoin viestintä ja vastavuoroisuus edistävät työhyvinvointia. Hyvinvoiva ihminen ja osaava tiimi puolestaan suoriutuu hyvin ja mahdollistaa hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Tavoitteenamme on rakentaa ihmissuhteita, jotka säilyvät loppuelämän ajan.

Agile ja DevOps

Arkipäivän toimintatavat perustuvat aina moderneihin ohjelmistokehityksen käytettäviin ketteriin malleihin, esim. Scrum, Kanban, XP, Safe, Lean Startup, Design Thinking. Tulemme mukaan hankkeeseen heti alkuvaiheessa tai täydennämme tiimejä myöhemmissä vaiheissa. Tyypillisesti tiimissä on mukana kahdesta viiteen asiantuntijaa Taitopilveltä. Käytämme pääsääntöisesti asiakkaiden työkaluja, teknologioita ja toimintamalleja. Tarvittaessa hyödynnämme Taitopilven vastaavia.

Taitopilven toteuttamien ratkaisujen ylläpiton ja jatkokehitys perustuu DevOps-toimintamalliin. Tyypillisesti asiakkaalla on kumppani, joka vastaa pilvi-infrastruktuurin hallinnoinnista ja siihen liittyvästä 24/7 tuesta (Managed Cloud Services). Tiimi puolestaan järjestää sovelluksen tuen liiketoimintakriittisyyden perusteella.

Taitopilven toimintatapa projekteissa

Roolimme osana tiimiä

Asiantuntijamme työskentelevät tyypillisesti seuraavissa rooleissa:

 • Agile Master ohjaa tiimiä työskentelemään valitun metodologian mukaisesti, fasilitoi ja poistaa esteitä
 • Lead Developer/ Architect vastaa teknisestä kokonaisuudesta ja toimii samalla kehittäjänä
 • Backend/ Frontend Developer työskentelee sovittavien osa-alueiden kehittäjänä
 • QA/ Test Automation Developer toteuttaa laadunvarmistukseen tarvittavan testiautomaation ja tekee tarvittaessa manuaalitestausta
 • UX/ UI Designer suunnittelee asiakaskokemuksen loppukäyttäjälähtöisesti ja toteuttaa esteettiset ja helppokäyttöiset käyttöliittymät
 • Data Engineer toteuttaa datahankkeissa ns. “dataputket” ja vastaa niiden ylläpidosta
 • Data Scientist analysoi datan, toteuttaa datahankkeissa ML/AI mallit ja vastaa niiden ylläpidosta

Pieni moniosaajatiimimme takaa kustannustehokkuuden ja tuottaa asiakkaan kanssa yhteistyössä korkealaatuista jälkeä.

☛ Haluatko?

Asiakkaaksi

Taitopilvi on sitoutunut, kokenut ja mutkaton kumppani. Olemme itsekkäästi asiakkaan asialla.

Suunnittelemme ja rakennamme liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja digitaalisia kokonaispalveluja. Meillä on tarjota osaamista erityisesti valmistavan teollisuuden, vähittäiskaupan ja palvelualojen prosesseihin.

Vuosikymmenten kokemuksemme ohjelmistokehityksestä, pilviteknologioista sekä tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksista takaa, että asiakkaamme voivat luottaa siihen, että tarjoamme heti alusta alkaen ratkaisun, jota asiakas tarvitsee.

Ymmärrämme digitaalisen kaupankäynnin prosessiketjun, hallitsemme sen tilausten käsittelystä varastonhallintaan ja asiakaspalveluun.

Tehot irti nykyisestä teknologiasta

1. Tehot irti nykyisestä teknologiasta

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään täysimääräisesti nykyisiä teknologiaratkaisuja.

Syvällisten arviointien ja analyysien avulla tunnistamme kehityskohteet ja -mahdollisuudet nykyisessä teknologiaympäristössä. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään pilviteknologiaa ja tekoälyä tehokkaammin liiketoiminnassaan.

Tavoitteenamme on optimoida asiakkaidemme teknologian käyttö niin, että tuloksena on parempi tehokkuus ja kilpailuetu markkinoilla.

 • Esiselvitys
 • Arkkitehtuuriselvitys
 • Konseptisuunnittelu
 • Pilviteknologia-analyysi
 • Legacyn uudistaminen
 • AI/ML hyödyntäminen
Asiantuntijat osaksi tiimiäsi

2. Asiantuntijat osaksi tiimiäsi

Sulautamme Taitopilven asiantuntijat saumattomasti asiakkaan tiimiin.

Tämä yhteistyö varmistaa, että asiantuntijamme ymmärtävät asiakkaan tavoitteet syvällisesti ja voivat tarjota parhaan mahdollisen osaamisensa asiakkaan hyödyksi. Näin taitopilveläiset voivat tehokkaasti vauhdittaa asiakkaan teknologista onnistumista.

Olemme tunnettuja proaktiivisuudestamme ja käytännönläheisestä tekemisestämme. Emme aikaile, vaan ryhdymme toimeen ja saamme aikaan konkreettisia tuloksia.

 • Kokeneita, koodaavia ratkaisuarkkitehteja (10-20 vuoden kokemus)
 • Lead-kehittäjiä
 • Testiautomaatio-osaajia
 • Pilviteknologian osaajia
Ratkaisut liiketoiminnan ajuriksi

3. Ohjelmistokehitys liiketoiminnan ajurina

Korkean osaamistason ohjelmistokehityksessä rakennamme liiketoimintakriittisiä järjestelmiä pilviteknologioiden avulla. Kehitämme asiakkaillemme edistyksellisiä digitaalisia myynti- ja asiakaspalveluratkaisuja, jotka parantavat asiakaskokemusta ja tehostavat myyntiprosesseja.

Erikoisalaamme kuuluvat tilausten ja toimitusten hallintajärjestelmät, jotka skaalautuvat tehokkaasti. Louhimme, yhdistelemme ja kokoamme dataa ja hyödynnämme tekoälyä päätöksenteossa. Uudistamme järjestelmiä, jotka ovat toteutettu vanhoilla teknologioilla jotta voimme tarjota parempia käyttökokemuksia, suorituskykyä ja skaalautuvuutta mm. näillä osa-alueilla:

 • Digitaalinen myynti- ja asiakaspalvelu
 • Tilausten ja toimitusten hallinta
 • Datan hallinta ja käsittely
 • Avainjärjestelmien uudistaminen

Omistajaksi

Miten pääsen mukaan?

Taitopilven peruskiveen on muurattu periaate, jonka mukaan kaikki työntekijät pääsevät halutessaan omistajaksi. Tällä hetkellä kaikki työntekijämme omistavat osan yrityksestä. Luomme elämämme parasta työpaikkaa itsellemme ja muille samankaltaisille softaosaajille. Se on epäilemättä varsin itsekästä.

Työntekijälähtöisyys sekä arvovalinnoissa että käytännön päätöksissä on kantava taustavoimamme. Tiedämme, että hyvinvoiva ja tyytyväinen työntekijä varmistaa asiakkaiden onnistumisen. Ravitsemalla yksilöä ruokimme yrityksen tulevaisuutta.

Teknotutkalta löydät meille strategisesti tärkeät teknologiat: Taitopilven Teknotutka

Erotumme muista firmoista toteuttamalla käytännössä jaetun johtajuuden periaatetta. Tekemisemme ytimessä on vastuun ja vallan jakaminen. Rakennamme yhdessä työyhteisön, jossa jokainen työntekijämme kokee merkityksellisyyttä ja onnistumisen elämyksiä.

Noudatamme säälimätöntä avoimuutta sisäisissä päätöksissä ja nostamme rakentavasti esiin parhaat ideamme kullekin asiakkaalle. Yhteisomistajuus on meille tapa rakentaa onnellista työelämää ja tekemisen kulttuuria, jossa asiantuntijoiden hyvinvointi heijastuu asiakkaisiin ja näkyy yhteisinä onnistumisina.

Hae töihin meille osoitteessa: omistajaksi.taitopilvi.fi

Myynti

Minna Ruusuvuori
Jari Mäkelä
Juha Luomala

Olisiko aika ottaa ratkaiseva askel?